Jacek Pogorzelski – Case Open 2016
Case Open. Forum Strategii Marketingowej

Jacek Pogorzelski

Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Autor koncepcji strategii marketingowej Polski w zakresie turystyki na lata 2012-2020.

Specjalista w zakresie polityki turystycznej i marketingu turystycznego. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiadając za rynki zagraniczne. Absolwent m.in.: Instytutu Studiów Wyższych nad Turystyką na Sorbonie. Od 1996 roku związany z UKFIT, a następnie Polską Organizacją Turystyczną – w latach 1996-2008 był dyrektorem Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu, odpowiedzialnym za promocję turystyczną Polski na rynku francuskim. Jest także wykładowcą i dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Prowadzi liczne wykłady monograficzne i szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego.

Jest autorem koncepcji strategii marketingowej Polski w sferze turystyki na lata 2012-2020. Autor lub współautor 7 książek, w tym w zakresie promocji turystycznej, ponad 50 artykułόw naukowych i 23 prac naukowo-wdrożeniowych, wykonywanych na zlecenie administracji rządowej i samorządowej. Członek Zespołu ds. badań naukowych przy Ministrze Sportu i Turystyki. Otrzymane wyróżnienia: Za Zasługi dla Turystyki, Za Zasługi dla Polskiej Izby Turystyki, „Honoris Gratia” (za zasługi dla Krakowa), Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi (Polska), Złoty Medal Turystyki (Francja),