Czego naprawdę pragną klienci? Metody biometryczne w służbie biznesu – Case Open 2016
Case Open. Forum Strategii Marketingowej

Czego naprawdę pragną klienci? Metody biometryczne w służbie biznesu

Czego naprawdę pragną klienci? Metody biometryczne w służbie biznesu

Wykład ma na celu przedstawienie nowoczesnych metodologii badawczych, których podstawy czerpią z wiedzy i doświadczeń Prof. Rafała Ohme, prof. Daniela Kahnemana, Russela Fazio oraz wielu innych. BIONAVI to metoda oparta na pomiarze sygnałów generowanych przez ludzki organizm: aktywności fal mózgowych (EEG), reakcji skórno-galwanicznej (GSR) oraz uwagi wzrokowej (ET). Metoda BIOCODE stanowi nową generację badań ankietowych. Wzbogaca tradycyjne ankiety oraz badania fokusowe o narzędzie mierzące Czasy Reakcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zbadać emocje respondentów, prawdziwe intencje konsumentów oraz zmienić punkt widzenia na zarządzanie, marketing, sprzedaż czy HR. Dzięki silnemu zapleczu naukowemu oraz biznesowemu, pokażemy skuteczność tego nowatorskiego podejścia do badań rynkowych i przykłady zastosowań bezpośrednio w praktyce.