Kulturalny Customer Experience Management – czyli jak przez kulturę, architekturę i sztukę zarządzać doświadczeniami Klienta ? – Case Open 2016
Forum Strategii Marketingowej

Kulturalny Customer Experience Management – czyli jak przez kulturę, architekturę i sztukę zarządzać doświadczeniami Klienta ?

14 kwietnia 2016
14:40 - 15:20

Kulturalny Customer Experience Management – czyli jak przez kulturę, architekturę i sztukę zarządzać doświadczeniami Klienta ?

  • Architektura, kultura i sztuka jako punkt wyjścia do budowy platformy i design’u doświadczeń klienta oraz punktów jego kontaktów z marką
  • Trend watching zamiast analizy klienta