Kulturalny Customer Experience Management – czyli jak przez kulturę, architekturę i sztukę zarządzać doświadczeniami Klienta ? – Case Open 2016
Case Open. Forum Strategii Marketingowej

Kulturalny Customer Experience Management – czyli jak przez kulturę, architekturę i sztukę zarządzać doświadczeniami Klienta ?

Kulturalny Customer Experience Management – czyli jak przez kulturę, architekturę i sztukę zarządzać doświadczeniami Klienta ?

  • Architektura, kultura i sztuka jako punkt wyjścia do budowy platformy i design’u doświadczeń klienta oraz punktów jego kontaktów z marką
  • Trend watching zamiast analizy klienta