Kampanie wizerunku i produktów turystycznych – Case Open 2016
Case Open. Forum Strategii Marketingowej

Kampanie wizerunku i produktów turystycznych

Kampanie wizerunku i produktów turystycznych

  • Metodyka wyboru rynków i produktów priorytetowych
  • Wyniki badań wizerunkowych
  • Zakres i narzędzia kampanii
  • Koncepcje kreacyjne
  • Mierniki i efekty
  • Wyniki badań „post buy”