Marketing i prowadzenie biznesu po doświadczeniu CSR – Case Open 2016
Case Open. Forum Strategii Marketingowej

Marketing i prowadzenie biznesu po doświadczeniu CSR

Marketing i prowadzenie biznesu po doświadczeniu CSR

Posłuchaj i dyskutuj o:

  • uprowadzeniu CSR przez PR
  • przeciwskuteczności niektórych podejść do odpowiedzialnego biznesu
  • otwarciu na nowe podejścia (jak np. design thinking) dzięki doświadczeniu zarządzania interesariuszami
  • empatii w biznesie
  • tworzeniu wspólnej wartości.